Right To Play

Laat kinderen leren door te spelen

Right To Play is een internationale ontwikkelingshulporganisatie die sport en spel inzet om kinderen in ontwikkelingslanden en conflictgebieden belangrijke vaardigheden en kennis bij te brengen. Met 15.000 lokale coaches in 18 landen wereldwijd, bieden we op dit moment ruim 1 miljoen kinderen een kans op een betere toekomst.


Ieder kind heeft het recht op sport en spelen

Miljoenen kinderen ter wereld hebben te maken met geweld, ziektes en armoede en groeien op in een samenleving zonder structuur en veiligheid. Het onderwijs en de gezondheidzorg zijn vaak slecht of niet toegankelijk. Hierdoor zijn deze kinderen kwetsbaar en krijgen ze geen kans zich te ontwikkelen. Right To Play zet sport en spel in om deze kinderen weerbaar te maken, te bouwen aan het zelfvertrouwen en hen spelenderwijs te leren over samenwerken en verantwoordelijkheid. Onze sport- en spelprogramma’s dragen bij aan de ontwikkeling van het kind én aan een gezonde en veilige samenleving. We bieden een ontsnapping aan de dagelijkse uitdagingen, zorgen voor structuur en brengen plezier. Dat is de kracht van sport en spel!
Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind heeft het recht om te spelen. Help ons mee en laat kinderen leren door te spelen.
Kijk voor meer informatie op www.righttoplay.nl

De opbrengsten van De 10 km van Nederland gaan naar een specifiek project van Right To Play namelijk het project in Oeganda.
Oeganda is een van de armste landen ter wereld met 19,5% van de bevolking levend onder de armoedegrens in 2012. Oeganda was en is nog altijd een van de grootste epicentra voor vluchtelingen. Liggend in het centrum van onstabiele, onrustige regio. Met de huidige onrust in Zuid-Sudan ziet Oeganda het aantal vluchtelingen enorm toenemen. In 2016 waren er meer dan 500.000 vluchtelingen waarvan 56% kinderen onder de 18 jaar zijn (UNHCR, May 2016). Door de constante toestroom van vluchtelingen, voelt Right To Play zich geroepen om zich dynamisch in te zetten voor deze vluchtelingen.

Momenteel heeft Right To Play een bestaand programma lopen in de hoofdstad Kampala en in gemeenschappen in het noordoosten van het land, wat zich richt op de thema’s onderwijs en gezondheid. Right To Play leert de kinderen vaardigheden zoals zelfvertrouwen en leiderschap, zodat ze actieve leden van hun gemeenschap kunnen worden. Met behulp van sport en spel leren ze hen over ziektes zoals hiv, aids en malaria. Gezien de huidige situatie m.b.t vluchtelingen uit Zuid-Sudan zouden ze de programma’s in Oeganda echter willen uitbreiden met de steun van De 10 km van Nederland.

Wil je zelf nog iets extra doen?! Een sponsorloop, koekjes verkopen of je vriendenkring langs gaan.. Maak nu je actie aan en laat kinderen leren door te spelen. Kijk op deze pagina hoe dat je je eigen actie aan kunt maken.

goede doel