Right To Play

Laat kinderen leren door te spelen

Right To Play is een internationale ontwikkelingshulporganisatie die sport en spel inzet om kinderen in ontwikkelingslanden en conflictgebieden belangrijke vaardigheden en kennis bij te brengen. Met 15.000 lokale coaches in 18 landen wereldwijd, bieden we op dit moment ruim 1 miljoen kinderen een kans op een betere toekomst.


Ieder kind heeft het recht op sport en spelen

Miljoenen kinderen ter wereld hebben te maken met geweld, ziektes en armoede en groeien op in een samenleving zonder structuur en veiligheid. Het onderwijs en de gezondheidzorg zijn vaak slecht of niet toegankelijk. Hierdoor zijn deze kinderen kwetsbaar en krijgen ze geen kans zich te ontwikkelen. Right To Play zet sport en spel in om deze kinderen weerbaar te maken, te bouwen aan het zelfvertrouwen en hen spelenderwijs te leren over samenwerken en verantwoordelijkheid. Onze sport- en spelprogramma’s dragen bij aan de ontwikkeling van het kind én aan een gezonde en veilige samenleving. We bieden een ontsnapping aan de dagelijkse uitdagingen, zorgen voor structuur en brengen plezier. Dat is de kracht van sport en spel!
Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind heeft het recht om te spelen. Help ons mee en laat kinderen leren door te spelen.
Kijk voor meer informatie op www.righttoplay.nl

Wil je zelf nog iets extra doen?! Een sponsorloop, koekjes verkopen of je vriendenkring langs gaan.. Maak nu je actie aan en laat kinderen leren door te spelen. Kijk op deze pagina hoe dat je je eigen actie aan kunt maken.

goede doel